Osnivač kancelarije advokat Dragutin Pižurica

  • diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu,
  • sa iskustvom pravosudnog staža u Višem sudu u Novom Sadu,
  • položen pravosudni ispit u Novom Sadu,
  • upisan u imenik advokata advokatske komore Beograda od aprila meseca 2015. godine.
  • POZOVITE
  • +381 63 855 5 068

Quick Inquiry

EnglishSerbia